הגייה ומובנות דיבור

הטיפול בהגייה ומובנות דיבור

שיבושי-הגייה מתבטאים בשיבוש של צלילים מסוימים: ש', ס', צ', ל',ז' וכו'. השיבושים העיקריים מתבטאים בהשמטה מלאה של הצליל (כדור > דור), החלפה של צליל אחד באחר (שעון > סעון) או בדמיון להגה-המטרה אך בשיבוש הגייתו המדויקת.

לאחר אפיון השיבוש נבחן אם יש יכולת לשמוע את ההבדל בין השיבוש להגה-המטרה. אם פה הקושי, נתחיל לעבוד על אבחנה שמיעתית. אם אין, נעבוד על היכולת המוטורית בפה, המקשה על הגיית-הצליל.

לעיתים, כל הדיבור אינו ברור מבלי שמצליחים לאפיין בדיוק את השיבוש. בדרך-כלל הוא נשמע מהיר ומרוח. בטיפול ננסה לאפיין את הקושי, נבחן אם יש קשיים נוספים בתפקודי-הפה וניתן עוגנים לדיבור ברור יותר.

הידעת
טיפולי הגייה ומובנות-דיבור אינם מיועדים לילדים בלבד. גם מבוגרים יכולים לשפר את יכולת ההגייה שלהם.

תחומי טיפול נוספים: