מאמרים ופרסומים

מאמרים אקדמיים

 • מיכאל פינקלשטיין, מבדקי קולנים: סקירת התפתחות היסטורית ויעילות קלינית, ד"ש ברש"ת כתב עת האגודה הישראלית של קלינאי התקשורת, כרך 35, 2016, עמודים 72-85. קישור למאמר
 • מיכאל פינקלשטיין, בחינת יעילות בדיקת וויליאמס לתפקוד חצוצרת השמע – מטא אנליזה, ד"ש ברש"ת כתב העת האגודה הישראלית של קלינאי התקשורת, כרך 39, 2020, עמודים 50-23. קישור למאמר
 • מיכאל פינקלשטיין, מיסוך של 60-40 דציבל כעוצמת הגשה מינימלית – האמנם?, ד"ש ברש"ת כתב עת האגודה הישראלית של קלינאי התקשורת, כרך 41, 2022, עמודים 27-38. קישור למאמר

הצגות בכנסים

 • הכנס השנתי ה-51 לקלינאי התקשורת, מרכז הירידים, 9-10.2.2015. כותרת ההרצאה: ניסיון ראשון עם שתל bonebridge/ ד"ר אודי קצנל, מיכאל פינקלשטיין, אורלי בלוך, צופית דהן, פנינה יקיר וד"ר דורון הלפרין.
 • הכנס השנתי ה-52 לקלינאי התקשורת, מרכז הירידים, 15-16.2.2016. כותרת ההרצאה: מבדקי קולנים: סקירת התפתחות היסטורית, תאוריה ויעילות קלינית/ מיכאל פינקלשטיין, צופית דהן.
 • הכנס השנתי ה-56 לקלינאי התקשורת, מרכז הירידים, 12-13.2.2020. כותרת ההרצאה: בדיקת וויליאמס לתפקוד חצוצרת השמע- סקירת ספרות/ מיכאל פינקלשטיין.
 • הכנס השנתי ה-56 לקלינאי התקשורת, מרכז הירידים, 12-13.2.2020. כותרת ההרצאה: מדוע מטופלים המתאימים למכשיר שמיעה מעוגן עצם מחליטים שלא לעבור את הניתוח/ תום רז ירקוני, צופית דהן, מיכאל ישעיהו פינקלשטיין, דורון הלפרין, אודי קצנל.
 • Maysoon Ballout, Michael Finkelstein, Ruth Dinahet, Noga Feiglin, Hanin Karawani, Limor Lavie and Karen Banai. Speech in Noise Learning in Older Adults Following Short-Term Training. Poster session presented at: Israeli Society for Auditory Research (ISAR); 2017 Oct 16; Tel- Aviv; Israel
 • The 16th international meeting of the mediterranean society of otology and audiology MSOA 2018, Jerusalem- Israel, 13-16.5.18. Title: The Vibrant Soundbridge- Presenting 11 Cases \ Noam Bartov, Tzofit Dahan, Michael Finkelstein, Doron Halperin and Udi Katzanel
 • The 15th Congress of European Federation of Audiology Societies 2021, by Zoom, 20-21.5.21. Title: The Effectiveness of William's Test for Examining the Function of the Eustachian Tube: A Meta-analysis. Michael Yeshayahu Finkelstein.
 • Virtual semi-annual conference, Department of Communication Science & Disorders, May 26th 2021: Auditory versus auditory-visual perception of voice quality among speech-language pathologists and oto-laryngologists. Michael Finkelstein

פוסטרים מקצועיים

 • מיכאל פינקלשטיין, נטע דוד ברקן וד"ר רוית כהן מימרן. תקפות ומהימנות של בדיקת וובר אודיומטרי. פוסטר שהוצג בכינוס השנתי ה-55 של קלינאי התקשורת, מלון דן פנורמה ת"א, 13-14.2.19.
 • Maysoon Ballout, Michael Finkelstein, Ruth Dinahet, Noga Feiglin, Hanin Karawani, Limor Lavie and Karen Banai. Speech in Noise Learning in Older Adults Following Short-Term Training. Poster session presented at: Israeli Society for Auditory Research (ISAR); 2017 Oct 16; Tel- Aviv; Israel. The 16th international meeting of the mediterranean society of otology and audiology MSOA 2018, Jerusalem- Israel, 13-16.5.18. Title: The Vibrant Soundbridge- Presenting 11 Cases.