מדברים עלי

"יום בחיי" מתוך אפליקציה של קופ"ח כללית

הכתבה "מישהו שלח לי מתנות גדולות מתוך המגזין "פנימה"

הכתבה "שפה אחת" מתוך מקומון כפר גנים